Velkommen til digital årsmelding

Dette er årsmeldingen for HIM IKS for 2018. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på denne løsningen. En digital årsmelding er lett tilgjengelig for flere lesere. Den er også i samsvar med HIM sin målsetting om alltid å ha fokus på å spare miljøet der det er mulig.