Styret i HIM IKS 2018

Foran fra venstre:
Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte).
Bak fra venstre:
Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). 
Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foran fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte). Bak fra venstre: Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.