Toraneset 29. april 2019

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør