Regnskap 2018

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.