Organisasjon 2018

HIM hadde ved inngangen til 2019 totalt 39 faste stillinger inkl. 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Det har vært store endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2018 da 3 stk valgte å forlate HIM til fordel for andre arbeidsgivere. Marta Haugsgjerd sluttet i sin stilling i juni 2018 og ble erstattet av Veslemøy Eriksen i august 2018. Mette Wee og Magnus T. Hauge sluttet i sine stillinger i hhv september og november 2018. De 2 sistnevnte er foreløpig erstattet av egne ansatte, bl.a. ved at 2 prosjektstillinger ble gjort om til faste stillinger.