Note 7 – Annen egenkapital

Morselskap

Innskuddskapital kommuner 31.12.201831.12.2017
Haugesund102 300102 300
Tysvær30 30030 300
Vindafjord27 30027 300
Etne13 20013 200
Bokn2 7002 700
Sum innskuddskapital175 800175 800

 

 Innskutt EK Annen EKSum
Egenkapital pr 01.01.175 80020 849 79622 025 596
Årets resultat58 84558 845
Egenkapital pr 31.12.175 80021 908 64122 084 441

Konsern

 Innskutt EK Annen EKSum
Egenkapital pr 01.01.175 80022 013 46222 189 262
Årets resultat425 065425 065
Egenkapital pr 31.12.175 80022 438 52722 614 328