Note 6 – Driftsmidler

 Morselskap

    Bygg og anleggTomter Maskiner og utstyrSum 
Bokført verdi 01.01.40 943 8371 648 63330 072 95772 665 427
Tilgang i året3 636 74703 568 0307 204 777
Avgang i året0000
SUM44 580 5841 648 63333 640 98779 870 204
Årets avskrivninger-4 424 2360-6 033 101-10 457 337
Bokført verdi 31.12.40 156 3481 648 63327 607 886
69 412 866
Årets avskriving i %5 – 10 %10 – 20 %
Levetid10 – 20 år5 – 10 år

Haugesund kommune har fakturert kapitalkostnader på kr 2 126 000 etter deltageravtalen. Herav er kr 1 388 975 bokført som annen driftskostnad og kr 460 028 er bokført som annen finanskostnad denne perioden.

 Konsern

    Bygg og anleggTomter Maskiner og utstyrSum 
Bokført verdi 01.01.40 943 8371 648 63330 782 29073 374 760
Tilgang i året3 916 74703 568 0307 484 777
Avgang i året0000
SUM44 860 5841 648 63334 350 32080 859 537
Årets avskrivninger-4 480 2360-6 185 101-10 665 337
Bokført verdi 31.12.40 380 3481 648 63328 165 21970 194 199
Årets avskriving i %5 – 10 %10 – 20 %
Levetid10 – 20 år5 – 10 år