Note 5 – Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

MorselskapKonsern
2018201720182017
Betalbar skatt88 768531 741207 259551 393
Endring i utsatt skatt-76 910-44 254-87 184-13 955
Sum skattekostnad11 858487 487120 075537 438

Beregning av årets skattegrunnlag:

MorselskapKonsern
2018201720182017
Resultat før skattekostnad70 7031 905 920545 1392 119 537
Permanente forskjeller-125 62242 185-125 62242 185
Endring i midlertidige forskjeller440 232267 480481 608135 747
Årets skattegrunnlag385 3132 215 585901 1252 297 469
Betalbar skatt på årets resultat88 622531 741207 259551 393

Oversikt over midlertidige forskjeller:

MorselskapKonsern
2018201720182017
Anleggsmidler-2 434 355-1 994 123-2 343 998-1 862 390
22 % utsatt skatt (-skattefordel)-535 558-458 648-515 679-428 349

Morselskapets virksomhet omfatter både kommunalt avfall og næringsavfall. Fra og med 2008 er overskudd for virksomheten som gjelder næringsavfall av skattemyndighetene definert som skattepliktig inntekt.