Note 4 – Investeringer i datterselskap, aksjer og andeler

 Morselskap og konsern

  Antall aksjerPålydendeSelskapet sin aksjekapitalAndel %Bokført verdi
Rekom AS1015002 350 0002,15 %       110 217
Andel kapital KLP       845 776
Sum       955 993

 

 Morselskap

  Antall aksjerPålydendeSelskapet sin aksjekapitalAndel %Bokført verdi
HIM Transport AS50 000150 000100,00%50 000
Sum       50 000