Note 3 – Godtgjøringer m.m.

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

Morselskap og konsernStyretDaglig leder
Lønn/styrehonorar256 750925 440
Andre godtgjørelser100 858
Totale godtgjørelser256 7501 026 298

Følgende godtgjørelser er kostnadsført:

MorselskapKonsern
Revisjonshonorar20 00040 500
Honorar for annen bistand45 30055 300

Spesifikasjon av lønnskostnader:

MorselskapKonsern
2018201720182017
Lønn23 769 78122 321 96133 562 48524 020 877
Refunderte sykepenger-484 668-302 634-606 620-302 634
Arbeidsgiveravgift3 431 5282 966 8634 317 4923 138 433
Pensjonskostnader3 610 9922 840 9173 774 0162 876 852
Godtgjørelse til styret201 750243 000256 750243 000
Godtgjørelse til representantskapet016 500016 500
Andre personalkostnader1 057 2521 454 2611 210 6141 464 884
Forsikring, gruppeliv, ulykke etc.147 984202 835199 809256 249
Sum31 734 61929 743 70342 714 54631 714 161

Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte i morselskapet er dekket med en kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsene er balanseførte, se nærmere beskrivelse i note 11.
Datterselskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker konsernets pensjonsforpliktelser.
Det har vært 37 heltidsansatte, 1 deltidsansatte og 2 lærlinger i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS i 2018.
I konsernet har det vært 52 heltidsansatte og 3 deltidsansatte.