Note 2 – Vurdering av kundefordringer

 

 Morselskap20182017
Kundefordringer       6 816 534  6 885 334
-avsatt til dekning av usikre fordringer         -100 000      -100 000
Fordring på deltakerkommuner         -835 680      -691 401
Bokført verdi pr. 31.12       5 880 854    6 093 933

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer          68 140     171 930

 

 Konsern20182017
Kundefordringer       6 816 5347 813 592
-avsatt til dekning av usikre fordringer         -100 000-100 000
Fordring på deltakerkommuner         -691 401-691 401
Bokført verdi pr. 31.12       5 880 8547 022 191

Bokført tap på fordringer :

Tap på fordringer          68 140171 930