Note 12 Konsernmellomværende

 

20182017
Langsiktig lån til HIM Transport AS2 000 0002 000 000
Kortsiktig lån til HIM Transport AS858 245778 532
Sum fordringer2 858 2452 778 532
Leverandørgjeld til HIM Transport AS-1 986 345-3 155 855
Sum gjeld-1 986 345-3 155 855