Note 10 – Investeringer, salg og budsjett

Morselskap

20182017201620152014
Inv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.SalgInv.Budsj.Salg
Bygg og anlegg3 6374 8504 0503 0002 7105 000   –2 0506259 04511 885
Tomter00 –00 –0 0 –00
Maskiner og utstyr3 5683 51021 42615 1002 4027 4201903 7998 7652 1023 610-73
Totalt7 2058 36025 47618 1005 11212 4201905 8499 39011 14715 495-73
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år7 8002 8751 580
Budsjettavvik pr år-1 155-424-10 183-5 121-4 348

Beløp i hele kr 1000.

Konsern

20182017
Inv.Budsj.SalgInv.Budsj.Salg
Bygg og anlegg3 9175 1304 0503 000
Tomter00 –
Maskiner og utstyr3 5683 51022 18615 100
Totalt7 4858 64026 23618 100
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år7 800
Budsjettavvik pr år-1 155336

Beløp i hele kr 1000.