Telefonstatistikk

Omlegging til nye tømmeruter i januar gir merkbart utslag på antall telefoner til kundesenteret.
Gjennomsnittlig responstid holder seg godt under 40 sekunder.