Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld og opplysninger om større prosjekter som har påvirket låneopptaket