Renovasjonsvirksomheten

Renovasjonsgebyrene

I 2018 ble renovasjonsgebyrene satt opp med 2,5% fra foregående år og var da kr 2.500,- inkl. mva.. Husholdningsrenovasjon drives til selvkost og over- eller underskudd på denne virksomheten brukes til å justere gebyrene.

Antall abonnenter

Antall abonnenter med renovasjon har økt med 1,6% i løpet av 2018. Det er nå totalt 33.065 abonnenter, hvorav 29.098 er husholdninger og 3.967 er fritidsboliger.

Tømmeruter

Renovasjonsbilene ble overført til egen regi i HIM Transport AS etter konkursen i RenoNorden i september 2017. Kundesenteret i HIM har siden overtagelsen jobbet tett med sjåførene for å optimalisere de daglige kjørerutene. Det har resultert i mindre overtidsbruk, jevnere arbeidsbelastning mellom ukens dager og mindre forskjeller mellom renovasjonsbilenes tidsforbruk. Innføring av  dataterminaler i bilene med tømmeruter og karttjenester har gjort hverdagen enklere for sjåførene og kvaliteten på tømmingene har blitt bedre slik at det oppstår færre avvik .

Meldinger fra renovasjonsbilene

Sjåførene ser fra tid til annen forhold som bør rapporteres til abonnentene og til kundesenteret.  Det kan gjelde feilsortering, overfylte beholdere, problemer med tilkomst/vei eller beholdere som er ødelagte og som derfor må byttes. Meldinger registreres i bilens terminal slik at kundesenteret får informasjonen. Abonnentene varsles ved at det festes en tag til beholderen med informasjon om hva saken gjelder. Gul tag brukes når beholderen er tømt, men noe bør ordnes til neste tømming.  Rød tag brukes ved forhold som gjør at beholderen ikke kan tømmes.  Blå tag brukes ved serviceoppdrag for å gjøre abonnenten oppmerksom på at HIM har utført et oppdrag.