Moderne avfallsløsninger

Det siste året er det kommet på plass nedgravde avfallsløsninger i borettslag, skoler, barnehager og næringsbygg i vårt distrikt. Disse tømmes av HIM-bil utstyrt med spesialtilpasset løfteanordning.

Enhetene har normalt kapasitet på 5 m3 avfall. I motsetning til vanlige beholdere, som tømmes på fast dag, blir disse enhetene tømt ved behov. Det er installert nivåavlesere i beholderne slik at HIM daglig får varsel om hvor mye avfall det er i beholderne.

Alle enhetene som tømmes av HIM er utstyr med Mushroom-topp. Den hydrauliske løfteenheten på kranen gir god kontroll og styring på løftet.

HIM har full kontroll på fyllingsgraden på de nedgravde enhetene som er GPS-plottet. Nivåavlesningen med tilhørende datasystem holder rede på behovet for tømming. Systemet bidrar til å unngå unødig kjøring, reduserer kostnader og sørger for å få bil på plass før det blir fullt.