Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM gjennomførte også i 2018 en rekke informasjonstiltak med stadig økende fokus på digital informasjon og kommunikasjon rettet mot våre kunder og abonnenter.

HIM sin tømmeapp ble pr. 31.12.18 benyttet av ca 9100 abonnenter. En rekke abonnenter har også bestilt gratis SMS-melding før tømmedag og en hel del benytter HIM sin tømmekalender på nett. Det anslås dermed at minst halvparten av abonnentene til HIM benytter en digital løsning for å ha oversikt på når avfallet skal tømmes.

Nettsiden til HIM og Facebook benyttes i stor grad til å informere om større og mindre begivenheter og arrangement samt annen viktig informasjon om HIM eller avfallsbransjen. I tillegg sender HIM ut SMS-meldinger til grupper av abonnenter når det er behov for mer målrettet informasjon.

Det ble også i 2018 sendt ut to HIM-nytt og et HIM-hyttenytt. Viktige tema i disse informasjonsbladene var informasjon om ny ordning for emballasje av glass og metall og ny ordning for utlevering av poser og sekker. I tillegg ble det informert en del generelt om sortering, om gjenbruk/Affi bruktbutikk, om kompostering og bruk av kompost samt kundeundersøkelse og benchmarking som HIM deltok i i 2018.

Benchmarking og kundeundersøkelse 2018

HIM deltok i Avfall Norge sin benchmarking for første gang i 2018. Der ble selskapet sammenlignet med 20 andre selskaper i Norge på resultater oppnådd i 2017. Hovedresultatene for HIM ble som tabellen under viser:

Bakgrunnen for å delta i benchmarking er bl.a. for å:

 • Måle egne prestasjoner og sammenligne seg med andre.
 • Avdekke sterke og svake sider.
 • Finne utviklingsmuligheter og lære av de beste.
 • Modellere og lage ulike scenarier.

I tillegg ble det gjennomført en kundeundersøkelse i mai 2018 med følgende hovedresultater:

Total tilfredshet 85 poeng – Meget stor tilfredshet. Opp fra 78 poeng i 2014.
Tilfredshet med oppsamlingssystem 81 poeng – Meget stor tilfredshet. Opp fra 66 poeng i 2014.
Tilfredshet med renovatørenes jobb 80 poeng – Meget stor tilfredshet. På nivå med 2014.
Tilfredshet med HIM sine mottak 82 poeng – Meget stor tilfredshet. På nivå med 2014.

 

Kurs, foredrag, omvisninger m.m.

 • Kompostkurs ble arrangert på Tysværtunet 2. mai med ca 50 påmeldte.
 • HIM hadde foredrag for Barnas kommunestyre i Etne i mai.
 • HIM deltok med stand på festivalen Englebarn & Bøllefrø i Etne høsten 2018.
 • Det ble holdt foredrag for ulike foreninger i løpet av året, bl.a. Aksdal pensjonistforening og Skjold Bygdekvinnelag.
 • Det ble i løpet av 2018 tatt imot mange skoleklasser og andre grupper for orientering og omvisning på Årabrot og Toraneset. Totalt ca 500 besøkende.

Avfallsreduksjon

HIM yter støtte til lokale miljørelaterte aktiviteter. I 2018 ble bl.a. følgende støttet:

 • Flere loppemarkeder og gjenbruksmarked for brukt rideutstyr
 • Forening som videreformidler brukt tøy
 • Støtte til kjøp av tøybleier

Ryddeaksjoner

HIM støtter lokale ryddeaksjoner og deltok i tillegg i «Hold Norge Rent» sin strandryddeaksjon i 2018.