HMS, kvalitetssikring og miljø

HIM har et etablert kvalitetssystem og har i 2018 innført LEAN som en del av forbedringsarbeidet.

Kvalitetssystemet er bygget opp med et avvikssystem og fire håndbøker; Driftshåndbok, HMS-håndbok, Personalhåndbok og Lederhåndbok. Ledergruppen foretar årlige revisjoner av systemet, og systemet oppdateres ellers ved  behov. Det utføres også jevnlig revisjoner av underleverandører og interne revisjoner.

LEAN ble innført som en del av forbedringsarbeidet i HIM i 2018. Formålet med innføring av LEAN er å jobbe smartere, mer standardisert og ha økt fokus på forbedringer i bedriften.

HIM har også stort fokus på beredskap og ulykkesforebygging. I 2018 ble det gjennomført følgende øvelser/tiltak:

  • Brannøvelse på alle anlegg.
  • Beredskapsøvelse i akutt forurensning.
  • Førstehjelpskurs for alle ansatte.

HIM fører oversikt over de ansattes kompetanse, og sender regelmessig personell fra alle deler av organisasjonen på relevante kurs osv.

HIM har vært godkjent som miljøfyrtårnbedrift siden 2012 og ble re-sertifisert i 2015 og 2018. HIM tilbyr konsulenttjenester og bistår bedrifter i prosessen fram til sertifisering.