Avfallsmengder

Det er en reduksjon i den totale avfallsmengden de to siste årene. Figuren under viser hvordan avfallsmengdene har utviklet seg i perioden 2010 – 2018, dette inkluderer innsamlet avfall og avfall som leveres til HIMs miljøparker.

 

 

Sammensetningen av avfall som leveres miljøparkene har endret seg noe fra 2010 til 2018, men det er ikke de store endringene fra 2017 til 2018. Søylediagrammet under illustrerer dette.