Avfallsmengder og sorteringsgrad

Etter mange år med økende avfallsmengder, ser vi en reduksjon i avfallsmengden de tre siste årene i tillegg til en økning i avfall som material gjenvinnes.

Antall kg avfall produsert per innbygger
Prosent materialgjenvinning