Eivor Ytreland bestod fagprøven i gjenvinningsfaget.